ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

      ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ               

               ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                            

                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ                                           

          20  ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

               ΚΥΠΡΟΥ 138  ΤΚ 46100                                        

                      Τηλ.26650-23887                                                              

                       Fax 26650-29312                                                                        

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκδρομή μαθητών Γ' τάξης                              στην Αθήνα

Παρακαλούμε τα γραφεία ταξιδίων να μας αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. σε κλειστό φάκελο την τεχνική και οικονομική προσφορά τους για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί από 21 - 23 Απριλίου 2022 μέχρι, αφού λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

 1. Για την μετακίνηση-διαμονή:
 • Αριθμός μαθητών: σαράντα πέντε (45)
 • Αριθμός συνοδών : Τέσσερις (04)
 • Ξενοδοχείο στο κέντρο, 4 αστέρων
 • Πρωινό & ημιδιατροφή
 • Οι μαθητές και οι συνοδοί θα διαμείνουν όλοι στο ίδιο ξενοδοχείο. Οι μαθητές (τηρουμένων των μέτρων covid 19) σε τρίκλινα ή δίκλινα και οι συνοδοί σε μονόκλινα δωμάτια.
 • Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το γραφείο ταξιδίων.
 • Τα λεωφορεία (Τελευταίας Τεχνολογίας Ασφάλειας), θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
 1. Απαραίτητα δικαιολογητικά :
 • Αντίγραφο αδειών κυκλοφορίας λεωφορείων.
 • Αντίγραφο αδειών οδήγησης οδηγών.
 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.
 • Βεβαίωση αριθμού θέσεων των λεωφορείων, ώστε να καλύπτονται πλήρως μαθητές και συνοδοί.
 • Υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 ΔΕΥΤΕΡΑ 21-3-2022.

 08.00: Αναχώρηση από Ηγουμενίτσα

 15.00: Άφιξη στην Αθήνα/τακτοποίηση - φαγητό.

 17.30: Αναχώρηση για Περιήγηση – ξενάγηση στο Ιστορικό κέντρο

 20:30: Δείπνο - Ξεκούραση

ΤΡΙΤΗ 22-3-2022

 08.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

10.00: Επίσκεψη στο μουσείο και στον Ιερό βράχο Ακρόπολης

14.30: Γεύμα.

17.00: Επιστροφή στο Ξενοδοχείο – Ξεκούραση

20.00: Παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης

22.30: Επιστροφή στο Ξενοδοχείο/ κατάκλιση

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23- 3-2022

08.00: Πρωινό στο ξενοδοχείο

09.30: Αναχώρηση για παρακολούθηση & συμμετοχή μαθητών στα δύο(2) εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλεως των Αθηνών, στον χώρο της Αρχαίας Αγοράς.

13.30: Γεύμα

15.30: Αναχώρηση για την Ηγουμενίτσα

22.30: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα

Όλες οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν με τα λεωφορεία. Μετά την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου θα συνταχθεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέλη. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.                                                  Ηγουμενίτσα  02/03/2022

                                                                           Ο Διευθυντής                                

                                                                       Ιωάννης Αρβανίτης

                                                               ΠΕ01 Θεολόγος

Pin It