Σήμερα Τρίτη 02/03/2016 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή συνήλθε η ορισθείσα από τον Δ/ντή του ΕΠΑΛ Φιλιατών επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που αναφέρονται στην ανάρτηση στο διαδίκτυο (25-02-2016) για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείο μας σε Καβάλα - Θεσσαλονίκη στις 14/04/2016.

 Έχουν κατατεθεί στην ορισμένη ημερομηνία 02/03/2016 και ώρα 12.00 μ.μ. οι παρακάτω προσφορές:

1) NIKOLAOU TOURS

2) BOUTAS TOURS

      Η επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών των τουριστικών γραφείων. Μετά από την μελέτη των προσφορών η επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο ΝΙΚΟΛΑΟΥ TOURS, καθώς κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

     Η οριστική ανάθεση της εκδρομής θα γίνει μετά παρέλευση της διήμερης προθεσμίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων.

Η επιτροπή αξιολόγησης

Μπάμπας Νικόλαος, Διευθυντής σχολείου

Κύρκος Σπυρίδων, αρχηγός επίσκεψης

Τζόκα Βασιλική, συνοδός επίσκεψης

Κωνσταντίνου Θεοφάνης, εκπρόσωπος γονέων & κηδεμόνων

Μούσα Ελιντιόν, πρόεδρος 15μελούς

Pin It