Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών τριήμερης ή τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Φιλιατών

Σήμερα Παρασκευή 03/03/2017 και ώρα 11.15 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή συνήλθε η ορισθείσα από τον Δ/ντή του ΕΠΑΛ Φιλιατών επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που αναφέρονται στην ανάρτηση στο διαδίκτυο (28-02-2017) για την τριήμερη ή τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείο μας στη Θεσσαλία στις 23/03/2017.

      Έχουν κατατεθεί στην ορισμένη ημερομηνία 03/03/2017 και ώρα 11.15 μ.μ. οι παρακάτω προσφορές:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

1) NIKOLAOUTOURS

2) KOTSISTRAVEL

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

1) NIKOLAOUTOURS

2) KOTSISTRAVEL

      Η επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών των τουριστικών γραφείων. Μετά από την μελέτη των προσφορών η επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο ΝΙΚΟΛΑΟΥ TOURS, καθώς κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

     Η επιτροπή αξιολόγησης

Μπάμπας Νικόλαος, Διευθυντής σχολείου

Κυριάκου Αλεξάνδρα, αρχηγός επίσκεψης

Λιαμίρας Αθανάσιος, εκπρόσωπος γονέων & κηδεμόνων

Τζαφεραϊ Αρτέν, πρόεδρος 15μελούς

Pin It