Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πενθήμερης επίσκεψης μαθητών Γ΄ Λυκείου του ΓΕΛ Παραμυθιάς στην Αθήνα στις  7,8,9,10 και 11 Δεκεμβρίου 2021

Παραμυθιά 05/11/2021

Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντή του ΓΕ.Λ. Παραμυθιάς σφραγισμένη προσφορά σε κλειστό φάκελο για την πενθήμερη επίσκεψη της Γ΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις  7,8,9,10 και 11 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα. Η προσφορά να σταλεί μέχρι και 12/11/2021 και ώρα 11:00. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δε θα γίνεται αποδεκτή. Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

1.

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

2.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ

3.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

7/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/12/2021

4.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

23 ΜΑΘΗΤΕΣ
3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

5.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ –
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

6.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  4 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ,
ΔΙΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

8.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

9.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

10.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΑΙ
(να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι)

11.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ (να αναφέρεται)

12.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Από 08/11/2021 μέχρι και 11/11/2021

και ώρα 11:00

Σημειώνεται ότι:

  • Ζητείται η τελική τιμή με ΦΠΑ  και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Οι μετακινήσεις των μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς  και να είναι σύμφωνα με το επιδημιολογικό πρωτόκολλο . Αν το λεωφορείο κινηθεί εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία να υπάρχει και επιπλέον οδηγός.

  • Το ξενοδοχείο να βρίσκεται πολύ κοντά σε στάση του ΜΕΤΡΟ, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από το ξενοδοχείο στη στάση του ΜΕΤΡΟ μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία.
  • Θα προτιμηθούν ξενοδοχεία που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας ή κοντά σε αυτό.
  • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.
  • Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το Σχολείο επιφυλάσσεται να
    αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

Pin It