Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών Α΄ Λυκείου του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

στον Βόλο στις 14, 15 και 16 Απριλίου 2022

Παραμυθιά 08/03/22

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την τριήμερη επίσκεψη της Α΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Απριλίου 2022 στο Βόλο.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Καινούργια λεωφορεία με προδιαγραφές για 40 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές .
  • Ξενοδοχείο  τουλάχιστον 3 αστέρων α) με πρωινό και β) με πρωινό και ένα γεύμα σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
  • Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης.
  • Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το τουριστικό γραφείο.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ και ότι θα τηρηθούν τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τον COVID-19.
  • Συνολική τιμή της εκδρομής
  • Επιβάρυνση ανά μαθητή

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α. ότι το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (Μακρυνίτσα Πηλίου, Διμήνι-αρχαίο θέατρο Δημητριάδας-Πευκάκια)

β. η επιστροφή από Βόλο στην Παραμυθιά θα γίνει μέσω Τρικάλων.

Η προσφορά να μας αποσταλεί έως τη Τετάρτη 16/03/2022 και ώρα 12:00, οπότε και θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών στην διεύθυνση του σχολείου, 46200 Παραμυθιά.

         Ο Διευθυντής

 

                                         Ζαχαριάς Παύλος

Pin It