Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τουριστικά γραφεία για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής της Β τάξης Λυκείου Παραμυθιάς στην Αθήνα από 5/5/2022 μέχρι 7/5/2022 στην Αθήνα.

Pin It