ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής 13-15/4/2022

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής 6-8/4/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.