ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Εκδρομή Γ' τάξης του Γυμνασίου Νέας Σελεύκειας στο Ναύπλιο

Λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου αριθμού προσφορών από τουριστικά γραφεία, κυρήσσουμε άγονη την προκήρυξη αυτή και υποβάλλουμε νέα προκήρυξη.

Νέα προκήρυξη για την εκδρομή στο Ναύπλιο

Πρακτικό Ανάθεσης Εκδρομής

Πρακτικό επιλογής προσφοράς Γ' Γυμνασίου

Εκδρομή Γ' τάξης του Γυμνασίου Νέας Σελεύκειας στη Βουλή των Ελλήνων

 Για λόγους μη συμφωνημένων απαιτήσεων από το ξενοδοχείο, η εκδρομή δεν πραγματοποιήθηκε.

Αντί αυτής προκηρύχθηκε εκδρομή με νέα ημερομηνία και προορισμό (Ναύπλιο).

 

Πρακτικό αξιολόγησης

Πρακτικό αξιολόγησης

Πρόσκληση εκδρομής Κόνιτσα 10-11/5/2023

Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς

Επαναπροκήρυξη εκδρομής 8-10/3/2023

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων 9-11/2/2022.

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής 13-15/4/2022

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής 6-8/4/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.