ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων 9-11/2/2022.

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής 13-15/4/2022

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής 6-8/4/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.