ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Πρακτικό αξιολόγησης

Πρακτικό αξιολόγησης

Πρόσκληση εκδρομής Κόνιτσα 10-11/5/2023

Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς

Επαναπροκήρυξη εκδρομής 8-10/3/2023

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων 9-11/2/2022.

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής 13-15/4/2022

Πρακτικό αξιολόγησης εκδρομής 6-8/4/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.