ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

(στα Πλαίσια της Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων)

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.15΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την τριήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ’ τάξη του σχολείου στην Αθήνα:

  1. Κοντός Δημήτριος, Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  2. Παπαδοπούλου Αγγελική, εκπαιδευτικός, συνοδός.
  3. Φασούλα Ευανθία, εκπαιδευτικός, συνοδός.
  4. Κάτσιου Μαρία, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  5. Γιαννάκης Δημήτριος, Πρόεδρος 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του Γυμνασίου  Παραμυθιάς

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τρεις  (3) σφραγισμένες προσφορέςαπό τα παρακάτω πρακτορεία  ταξιδίων [Όλες οι κατατεθειμένες προσφορές ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

  1. KOTSIS TRAVEL

AIROTEL PARTHENON 4*- SYNTAGMA, τιμή κατά μαθητή  94€ (με καινούργιο πούλμαν ενός έτους) , 84€ (με πούλμαν, άνω των 10 ετών)

ILISSOS 4* , τιμή κατά μαθητή 97 € (με καινούργιο πούλμαν ενός έτους), 93€ (με πούλμαν, άνω των 10 ετών)

ZAFOLIA-TITANIA-ACROPOLIS SIRIT ATHENIAN CALIRHOE, τιμή κατά μαθητή 95 € (με καινούργιο πούλμαν ενός έτους),  90€ (με πούλμαν, άνω των 10 ετών)

Σε όλα περιλαμβάνεται ο φόρος 3 ευρώ

  1. NIKOLAOU TOURS

CANDIA , 4*, τιμή κατά μαθητή  80.90€

STANLEY, 4*,  τιμή κατά μαθητή  88.90€

TITANIA, 4*, τιμή κατά μαθητή  107.90€

PRESIDENT HOTEL 4*, τιμή κατά μαθητή  94.90€

PLATINUM SUITES 4*, τιμή κατά μαθητή  93.90€

Σε όλα περιλαμβάνεται ο φόρος 3 ευρώ

  1. PAMVOTIS TRAVEL

HOTEL POLIS GRAND 4*, τιμή κατά μαθητή  71€ (+ 10€  κάθε δείπνο)

BEST WESTERN CANDIA  4*, τιμή κατά μαθητή  77€

STANLEY 4*, τιμή κατά μαθητή  77€  (+ 10€  κάθε δείπνο)

TITANIA 4*, τιμή κατά μαθητή  107€ (+ 3€  κάθε δείπνο)

HOTEL ILISSIA  4*, τιμή κατά μαθητή  85 €

HOTEL AIROTEL PARTHENON 4*- τιμή κατά μαθητή  86€

HOTEL AIROTEL STRATOS VASSILIKOS 4*- τιμή κατά μαθητή  86€

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει επιπλέον χρέωση 3 €.

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις τρεις (3) προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια (μετακίνηση με καινούργιο λεωφορείο),  την εύκολη  μετακίνηση και πρόσβαση στους χώρους επίσκεψης, καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των αντίστοιχων ξενοδοχείων

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου  στο πρακτορείο KOTSIS TRAVEL, ξενοδοχείο AIROTEL PARTHENON με καινούργιο λεωφορείο,  και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό.        

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση της εκδρομής .

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος – Πρόεδρος                                                                                   

Παπαδοπούλου Αγγελική - Μέλος

Φασούλα Ευανθία - Μέλος

Κάτσιου Μαρία – Μέλος

Γιαννάκης Δημήτριος – Μέλος

Pin It