ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                               ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, 14/10/2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ                                         

Ταχ. Δ/νση: Παραμυθιά Θεσπρωτίας                                                    Αρ. Πρωτοκόλλου: 174

Τ.Κ.: 46200    

Πληροφορίες: κ. Κοντός Δημήτριος     

Τηλ. - Fax: 26660-22277

E-mail: mail@gym-param.thesp.sch.gr

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Παραμυθιάς στα Ιωάννινα»

Παρακαλούμε τα τουριστικά γραφεία να μας αποστείλουν την προσφορά τους για εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016. Οι προσφορές να κατατεθούν στον κ. Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00,  αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

-          Αριθμός συμμετεχόντων: 43 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές

-          Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο το οποίο θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για όλες τις μετακινήσεις τους στο χώρο του Πανεπιστημίου

  • Ενδεικτικό Πρόγραμμα εκδρομής:

08:15 Αναχώρηση από την Παραμυθιά

09:15 Άφιξη στα Ιωάννινα

13:00 Αναχώρηση για την Παραμυθιά.

14:00 Άφιξη στην Παραμυθιά

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

  • Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου.
- Αντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού.
- Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
- Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ.
- Βεβαίωση αριθμού θέσεων του λεωφορείου.
- Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής- ατυχήματος-νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης)
- Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Κοντός Δημήτριος

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Pin It