ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στους Φιλιάτες και στο γραφείο του κ. Διευθυντή του Γυμνασίου Φιλιατών σήμερα 25/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνεδρίασε η επιτροπή, η προβλεπόμενη από την παρ.2 του άρθρου 14 του υπ' αριθμ. 2769/2-11-2011 ΦΕΚ με την ακόλουθη σύνθεση:

Καίσαρης Ευάγγελος, Διευθυντής του Σχολείου- Πρόεδρος

Ντάφλου Βασιλική, Συνοδός Εκπ/κός - Μέλος

Στρουγγάρη Αικατερίνη, Συνοδός Εκπ/κός- Μέλος

Γεωργολάμπρου Ελένη, Μέλος  του  Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ρούμπης Αντώνιος, Πρόεδρος 15μελούς

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστές προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία:

α) Kotsis Travel

β) Nikolaou Tours

γ) Boutas Tours

δ) Connection Travel

Προχώρησε

- Στην αποσφράγιση των προσφορών

- Στη γνωστοποίηση στα μέλη της, από το Διευθυντή ?Πρόεδρο, του περιεχομένου της καθεμιάς.

Προέβη στην αξιολόγησή τους.

Όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν εμπρόθεσμες και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί. Είχαν τεθεί ως εξής:

α) Kotsis Travel: 80 ?

β) Nikolaou Tours : 79?

γ) Boutas Tours : 84,14?

δ) Connection Travel: 99?

Αποφασίζει

Αναθέτει την τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Τάξης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 12/12/2013 μέχρι 14/12/2013 στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Νikolaou Tours ομόφωνα γιατί μειοδότησε με βάση τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Καίσαρης Ευάγγελος

Τα μέλη

Ντάφλου Βασιλική

Στρουγγάρη Αικατερίνη

Γεωργολάμπρου Ελένη

Ρούμπης Αντώνιος

Pin It