Εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας στα Ιωάννινα

3imeri ekdromi Kastoria

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών: 

Praktiko_Trikala_2019

Πρόσκληση:

1GymTrikala2019

Εκδρομή ΕΠΑΛ Παραμυθιάς στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σήμερα, 01-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30΄, στο Γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς κ. Ζαχαριά Παύλου, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών της παρ. 2 του άρθρου 13 Υ.Α.33120/ΓΔ4/ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017), προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη, μετά από την από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Παρόντες ήταν:

 1. Ζαχαριάς Παύλος Διευθυντής του ΓΕΛ Παραμυθιάς, ΠΕ03, Πρόεδρος.
 2. Σπύρου Σωτήριος, εκπαιδευτικός ΠΕ86, συνοδός.
 3. Κανδρής Ευάγγελος εκπαιδευτικός ΠΕ02, συνοδός.
 4. Νίκας Νικόλαος, Πρόεδρος του Συλλ. Γονέων & Κηδεμόνων του ΓΕΛ Παραμυθιάς, μέλος.
 5. Οι μαθητές: Ντάγκας Ηρακλής και Ανδρέου Γεώργιος, εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων.

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα δύο (02) κλειστές προσφορές από τα τουριστικά γραφεία μετά από επαναπροκήρυξη της εκδρομής προέκυψαν συνολικά οι παρακάτω 4 προσφορές

1) Τουριστικό Γραφείο Nikolaou tours & rent a car

2) Τουριστικό Γραφείο Boutas Tours

3) Connection Travel

4) Happy Days Travel

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση τους, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των παραπάνω τουριστικών γραφείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το οικονομικό συμφέρον των μαθητών, την περιοχή των επιλογών διαμονής, την αξιοπιστία του πρακτορείου,

Αποφασίζει

oμόφωνα, να αναθέσει την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της A΄ Τάξης του ΓΕΛ Παραμυθιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από Πέμπτη 14 έως το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, στο τουριστικό γραφείο Nikolaou tours & rent a car, διότι κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, ως το προϊόν που προσέφερε.

Ενστάσεις κατά της επιλογής του τουριστικού γραφείου μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (03) ημερών από την ανάρτηση του παρόντος.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ                                                            

Ζαχαριάς Παύλος                                        Σπύρου Σωτήριος

                                                                 Κανδρής Ευάγγελος

                                                                    Ντάγκας Ηρακλής

                       Ανδρέου Γεώργιος                                                               

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ

« Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Θεσσαλονίκη της Α΄ Λυκείου Παραμυθιάς »

Παραμυθιά 26/02/2019

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την τριήμερη επίσκεψη της Α΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Μαρτίου 2019 στην Θεσσαλονίκη.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Καινούργια λεωφορεία με προδιαγραφές για 43  μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές .
 • Ξενοδοχείο  τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή.
 • Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης.
 • Συνολική τιμή της εκδρομής
 • Και επιβάρυνση ανά μαθητή

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη

α. ότι το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

β. η επιστροφή από Θεσσαλονίκη στην Παραμυθιά θα γίνει μέσω του αρχαιολογικού χώρου στο Δίον της Πιερίας.

Η προσφορά να μας αποσταλεί έως τη Παρασκευή 01-03-2019 και ώρα 12:00 που και θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών στην διεύθυνση του σχολείου, 46200 Παραμυθιά.

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

   Μαθηματικός

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΥΜ/ΣΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Θεσσαλονίκη της  Α΄ Λυκείου Παραμυθιάς »

 

Παραμυθιά 18/02/2019

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την τριήμερη επίσκεψη της Α΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Μαρτίου 2019 στην Θεσσαλονίκη.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Καινούργια λεωφορεία με προδιαγραφές για 42  μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές .
 • Ξενοδοχείο  τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή.
 • Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης.
 • Συνολική τιμή της εκδρομής
 • Και επιβάρυνση ανά μαθητή

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη

α. ότι το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

β. η επιστροφή από Θεσσαλονίκη στην Παραμυθιά θα γίνει μέσω του αρχαιολογικού χώρου στο Δίον της Πιερίας.

Η προσφορά να μας αποσταλεί έως τη Δευτέρα 25-02-2019 και ώρα 12:00 που και θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών στην διεύθυνση του σχολείου, 46200 Παραμυθιά.

 Ο α.α. Διευθυντής

 

Σπυρόπουλος Βασίλειος

      Μαθηματικός

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ

metsovo_ioannina