ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΝΑΥΠΛΙΟ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ-ΕΠΙΔΑΥΡΟ-ΜΥΚΗΝΕΣ ΤΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

(στα Πλαίσια Πολιτιστικών προγραμμάτων)

Σήμερα 1 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.15΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του διευθυντή οι παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την τριήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Β’ τάξη του σχολείου στο Ναύπλιο:

  1. Κοντός Δημήτριος, Δ/ντής του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  2. Γούσης Χρήστος, εκπαιδευτικός, συνοδός.
  3. Παντελής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός, συνοδός .
  4. Ζορκάδης Δημήτριος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  5. Αθανασίου Γεώργιος, Πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου του Β1 του Γυμνασίου Παραμυθιάς.
  6. Τσίλης Νικόλαος, Πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου του Β2 του Γυμνασίου Παραμυθιάς

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν την διαδικασία επιλογής πρακτορείουσύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη μία (1) σφραγισμένη προσφοράαπό το παρακάτω πρακτορείο ταξιδίων [Η προσφορά ήταν εμπρόθεσμη και ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί στη σχετική προκήρυξη]:

  1. 1.BOUTAS TOURS

HOTELJOHN & GEORGE - 4****-ΝΑΥΠΛΙΟ, τιμή κατά μαθητή 86 € και συνολικά 3.182 €)

Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε την προσφορά του πρακτορείου

αποφάσισε ομόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκδρομής των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου στο πρακτορείο ΒOUTASTOURSκαι να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό.        

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση της εκδρομής .

             Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Κοντός Δημήτριος – Πρόεδρος                                                                                   

Γούσης Χρήστος - Μέλος

Παντελής Χαράλαμπος - Μέλος

Ζορκάδης Δημήτριος - Μέλος

Αθανασίου Γεώργιος – Μέλος

Τσίλης Νικόλαος – Μέλος

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΝΑΥΠΛΙΟ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ