ΔΔΕ Θεσπρωτίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Σήμερα 21-3-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ Παραμυθιάς συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του οι παρακάτω με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την πενθήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει το σχολείο στη Θεσσαλονίκη:

  1. Μπάλλας Ευθύμιος Δ/ντής του ΕΠΑ.Λ και αρχηγός εκδρομής
  2. Δημητράκης Αθανάσιος μόνιμος καθηγητής του κλάδου ΠΕ17.
  3. Κουτσής Ηλίας μόνιμος καθηγητής κλάδου ΠΕ09 και συνοδός της εκδρομής.
  4. Χήρα Σοφία εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.
  5. Πέτσιος Ζώης Πρόεδρος του 5μελούς Συμβουλίου της Γ ΕΠΑΛ Παραμυθιάς.

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη δύο (2) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 129287/Γ2/ 10-11-2011 κατατέθηκαν από τα παρακάτω πρακτορεία ταξιδιών προσφορές για την υλοποίηση της εκδρομής :

  1. KOTSISTRAVELSERVICES(Εθνικής Αντιστάσεως 140 Ηγουμενίτσα) 2805,00? ή 165? / μαθητή
  2. NIKOLAOUTOYRS(Αγίων Αποστόλων 39-41 Ηγουμενίτσα)          2618,00? ή 154,00? / μαθητή

              Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις δύο (2) προσφορές των πρακτορείων και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

να αναθέσει τη διενέργεια της πενθήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ ΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη στο πρακτορείο KOTSISTRAVELSERVICES και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό διότι επιλέγει μετά το άνοιγμα των προσφορών.

             

              Το Πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γραφείο Δ.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση της εκδρομής .

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Μπάλλας Ευθύμιος

Δημητράκης Αθανάσιος

Κουτσής Ηλίας

Χήρα Σοφία

Πέτσιος Ζώης

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ Παραμυθιάς ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ