Παρουσίαση καλών πρακτικών πρόληψης σχολικής βίας και εκφοβισμού

Πρόταση δράσης

"Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τον σχολικό εκφοβισμό, παίζοντας θέατρο"

Θηραίου Μαρία, ΠΕ 11

Γυμνάσιο Μαργαριτίου  Θεσπρωτίας

Κατεβάστε όλο το πολυμεσικό υλικό εδώ.

Pin It