Για την απόφαση ορισμού των εξεταστικών κέντρων και των ειδικών εξεταστικών κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2024Α, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

 

 

 

Για το δελτίο τύπου, σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2023Β για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, πατήστε εδώ.


 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας έχει παραλάβει τα πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2023A.

Τα πιστοποιητικά θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι), ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν την αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους.

 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου & Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων

 

 

 

Υπουργική απόφαση ορισμού εξεταστικών κέντρων και πίνακας εξεταστικών κέντρων ΚΠγ 2023Β

 

Υ.Α._Ορισμού_Ε_Κ_2023Β

E_K-2023B

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας έχει παραλάβει τα πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2022Β.

Τα πιστοποιητικά θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι), ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν την αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους.

 

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ Περιόδου 2023

Ανακοίνωση_ΕΚ_2023Α

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διεξαγωγής των Εξετάσεων Μαΐου 2023

Πρόγραμμα_2023Α

 

 

Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων και το Τμήμα Γ’ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών γνωστοποιεί 1) τον επικαιροποιημένο πίνακα με την κατανομή του αριθμού των υποψηφίων και του αριθμού των αξιολογητών προφορικού λόγου ανά Εξεταστικό Κέντρο ανά γλώσσα και επίπεδο και 2) τον πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθούν τηλε-εξετάσεις, καθώς και τις ώρες εξέτασης των υποψηφίων.

Τροποποίηση_Κατανομής_2023Α

Τηλε-εξετάσεις_2023Α

Πίνακας_Εξεταστικά_Κέντρα_2023Α

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας έχει παραλάβει τα πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2022Α.

Τα πιστοποιητικά θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι), ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν την αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους.

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_περιόδου_Β_2022

Δ_Τ_Μέτρα_Covid_2022Β

9ΟΠΝ46ΜΤΛΗ-20Η.pdf

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου».

ΨΡΖΛ46ΜΤΛΗ-ΝΟ5.pdf

ΚΠΠ_2022_Δ_Τ_Προκήρ.doc

Περιοχές_Εξέτασης.docx

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου 2021 Α ( Ιούνιος 2021) να προσέλθουν στη ΔΔΕ Θεσπρωτίας προκειμένου να παραλάβουν το πιστοποιητικό τους.

ΩΖΨ546ΜΤΛΗ-ΙΜ7.pdf

E_Κ_2021Β_ΔΤ.pdf

ΑΠΟΣΤΟΛΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΕΞ._ΚΕΝΤΡΩΝ_signed.pdf

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 142088/Α5/05-11-2021 Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021.

Προκήρυξη_2021B_signed.pdf

Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2021B.pdf