ΣΧΕΔΙΟ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_Β_ΦΑΣΗ9ΗΤΚ46ΜΤΛΗ-233.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_9ΚΩΠ46ΜΤΛΗ-Γ2Δ.pdf

Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 90-22/182) που εξοφλούνται μέσω της ΥΔΕ Θεσπρωτίας για τον μήνα Νοέμβριο 2015