ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών - 1ο ΓΕΛ Παραμυθιάς

Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής 1ου ΓΕΛ Παραμυθιάς - Πάτρα - Καλαμάτα - Σπάρτη

Πολυήμερη εκδρομή Γ΄ Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών Α΄ Λυκείου του ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

στον Βόλο στις 14, 15 και 16 Απριλίου 2022

Παραμυθιά 08/03/22

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε (με κλειστό φάκελο) την προσφορά σας για την τριήμερη επίσκεψη της Α΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Απριλίου 2022 στο Βόλο.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Καινούργια λεωφορεία με προδιαγραφές για 40 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές .
 • Ξενοδοχείο  τουλάχιστον 3 αστέρων α) με πρωινό και β) με πρωινό και ένα γεύμα σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
 • Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη ζωής, ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης.
 • Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το τουριστικό γραφείο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ και ότι θα τηρηθούν τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τον COVID-19.
 • Συνολική τιμή της εκδρομής
 • Επιβάρυνση ανά μαθητή

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α. ότι το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (Μακρυνίτσα Πηλίου, Διμήνι-αρχαίο θέατρο Δημητριάδας-Πευκάκια)

β. η επιστροφή από Βόλο στην Παραμυθιά θα γίνει μέσω Τρικάλων.

Η προσφορά να μας αποσταλεί έως τη Τετάρτη 16/03/2022 και ώρα 12:00, οπότε και θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών στην διεύθυνση του σχολείου, 46200 Παραμυθιά.

         Ο Διευθυντής

 

                                         Ζαχαριάς Παύλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πενθήμερης επίσκεψης μαθητών Γ΄ Λυκείου του ΓΕΛ Παραμυθιάς στην Αθήνα στις  7,8,9,10 και 11 Δεκεμβρίου 2021

Παραμυθιά 05/11/2021

Προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο γραφείο του Δ/ντή του ΓΕ.Λ. Παραμυθιάς σφραγισμένη προσφορά σε κλειστό φάκελο για την πενθήμερη επίσκεψη της Γ΄ Τάξης Λυκείου του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στις  7,8,9,10 και 11 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα. Η προσφορά να σταλεί μέχρι και 12/11/2021 και ώρα 11:00. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας καμιά προσφορά και για κανένα λόγο δε θα γίνεται αποδεκτή. Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

1.

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

2.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ

3.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

7/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/12/2021

4.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

23 ΜΑΘΗΤΕΣ
3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

5.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ –
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

6.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  4 ΑΣΤΕΡΩΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ,
ΔΙΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

8.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

9.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

10.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΑΙ
(να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι)

11.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ (να αναφέρεται)

12.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Από 08/11/2021 μέχρι και 11/11/2021

και ώρα 11:00

Σημειώνεται ότι:

 • Ζητείται η τελική τιμή με ΦΠΑ  και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Οι μετακινήσεις των μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας καθώς  και να είναι σύμφωνα με το επιδημιολογικό πρωτόκολλο . Αν το λεωφορείο κινηθεί εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία να υπάρχει και επιπλέον οδηγός.

 • Το ξενοδοχείο να βρίσκεται πολύ κοντά σε στάση του ΜΕΤΡΟ, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από το ξενοδοχείο στη στάση του ΜΕΤΡΟ μέσα σε λίγα λεπτά.
 • Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία.
 • Θα προτιμηθούν ξενοδοχεία που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας ή κοντά σε αυτό.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών.
 • Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το Σχολείο επιφυλάσσεται να
  αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η επιτροπή αξιολόγησης, πέραν της τιμής, συνεκτιμά την ποιότητα, την αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και το εύρος των προσφερομένων παροχών και δεν υποχρεούται να επιλέξει απαραίτητα το πρακτορείο που μειοδοτεί.

Ο Διευθυντής

Ζαχαριάς Παύλος

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ B΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σήμερα, 13-02-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς, ύστερα από πρόσκληση του κ. Ζαχαριά Παύλου, Διευθυντή, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την τετραήμερη επίσκεψη της Β΄ Λυκείου στην Αθήνα, όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Πράξη 4/23-01-2020 του Διευθυντή του σχολείου για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την παραπάνω επίσκεψη, μετά από την από 05-02-2020 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΥΑ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017, άρθρο 13).  Παρόντες ήταν: