ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Πρακτικό_Αξιολόγησης_Προσφορών_20231201

Επαναπροκήρυξη_ΠΕΠΑΛ_Ηγουμενίτσας

Προκήρυξη_Εκδρομής_ΠΕΠΑΛ

 

Η περίοδος κατάθεσης προσφορών επεκτείνεται
μέχρι Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, ώρα 10.00


Εκδρομή Καλαμάτα 1ο ΕΠΑΛ/ΠΕΠΑΛ

 

 

Η περίοδος κατάθεσης προσφορών επεκτείνεται μέχρι Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, ώρα 10.00

Εκδρομη Καλαμάτα 1ο ΕΠΑΛ/ΠΕΠΑΛ (pdf)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ

2H ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ-ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΑΛ ΙΤΑΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΑΛ ΙΤΑΛΙΑ