Μέχρι και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου

η προθεσμία υποβολής αίτησης για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο  Λύκειο του καθενός, ενώ είναι διαθέσιμη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας https://www.minedu.gov.gr.

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ:

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς:

α) τη σωστή εμφάνιση των μορίων των εκπ/κών Δήμου Αλεξάνδρας κλάδου ΠΕ02 και Γεωργούλα Δημήτριου κλάδου ΠΕ04.01, ύστερα από έλεγχο των αιτήσεων από το ΥΠΑΙΘ

β) τη σωστή εμφάνιση της οργανικής θέσης της εκπ/κού Χαντζιάρα Μαίρης Παρασκευής, ύστερα από ένστασή της, η οποία έγινε δεκτή.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (2)

 

Έγκριση Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Έγκριση διαγωνισμού_HACK THE ART

Προκήρυξη HACK THE ART

Έγκριση_υλοποίησης_μαθητικού_Φεστιβάλ

Απόφαση τοποθέτησης_τακτικού

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_περιόδου_Β_2022

Δ_Τ_Μέτρα_Covid_2022Β