Στο ΦΕΚ Β΄ 4289/22-07-2024 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 82871/Δ2/19-07-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΡΠΝ046ΝΚΠΔ-4Μ3) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2025 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

ΦΕΚ_Β_4289_22_07_2024

 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, από Παρασκευή 19/7/2024 (ώρα 13:00) έως και Τετάρτη 14/8/2024 (ώρα 15:00), ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr

Πρόσκληση

Παραρτήματα πρόσκλησης

Κατανομή χιλίων πεντακοσίων πενήντα πέντε (1.555) οργανικών θέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίες συστάθηκαν με το άρθρο 85 του ν.5120/2024 σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) κατά κλάδο.

Υπουργική_απόφαση_κατανομής_θέσεων

ΦΕΚ_σύσταση_θέσεων

ΦΕΚ_κατανομή_θέσεων

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη μίας (1) θέσεως, διοικητικού υπαλλήλου ή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 78 (κατόχων πτυχίων Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι.) για τη χρονική περίοδο από 01-09-2024 έως και 31-08-2027.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και την 23-07-2024.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 8302/15-07-2024 (ΑΔΑ: ΡΦΦΠΟΞΛΔ-ΧΩΩ) ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 16/07/2024 έως 26/07/2024 και ώρα 14:00.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής της.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

Μέσω της ιστοσελίδας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ (Διεπαφή Επιχειρήσεων), οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2024-2025, μπορούν να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τη διάθεση ελεύθερων θέσεων Μαθητείας. Η ηλεκτρονική καταχώρηση θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Κυριακή 01/09/2024 και ώρα 23:59.

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό και απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που έχουν πτυχίο ΕΠΑΛ. Σ’ αυτό εφαρμόζεται η μεθοδολογία της Μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει: α) Μαθητεία με εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας που πραγματοποιούνται στο σχολείο. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου. Οι μαθητευόμενοι ολοκληρώνοντας το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, μπορούν να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η Μαθητεία αποφέρει οφέλη στους μαθητευόμενους καθώς αποκτούν σημαντική εργασιακή εμπειρία και αναπτύσσουν δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας. Οφέλη έχουν και οι φορείς που προσφέρουν θέσεις Μαθητείας καθώς έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν σε νέο ανθρώπινο δυναμικό και να παρέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας ανά επαγγελματική δραστηριότητα. Επίσης, σημαντικό είναι για τους φορείς ότι το κόστος της επένδυσης σε νέους μαθητευόμενους είναι χαμηλό, καθώς επιβαρύνονται μόνο με τις ασφαλιστικές εισφορές του μαθητευόμενου.

Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις οποίες μπορούν να προσφερθούν θέσεις Μαθητείας από τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι:

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής - Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών - Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων - Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού - Τεχνικός Οχημάτων - Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής - Βοηθός Νοσηλευτή - Βοηθός Φαρμακείου - Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων - Αισθητικής Τέχνης - Κομμωτικής Τέχνης

Σχετικά: 1) ενημερωτικό σημείωμα για ιδιώτες, 2) οδηγός υποβολής θέσεων Μαθητείας

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις: Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΕΔΙΕΚ) Ηπείρου 2651083980, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Θεσπρωτίας 2665023777 (εσ. 116).

 

 

 

 

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αρ. 7938/05-07-2024 (ΑΔΑ:Ψ5Υ9ΟΞΛΔ-ΤΔΡ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό με θητεία τετραετούς διάρκειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 05/07/2024 έως 16/07/2024 και ώρα 14:00.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής της.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2024-2025.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr από 05-07-2024 έως 12-07-2024 και ώρα 14:00.


Πρόσκληση_ΣΔΕ_2024-2025

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Τρίτη 2-7-2024 έως την Τρίτη 9-7-2024 και ώρα 23:59.

Προκήρυξη_Π.Σ._&_ΠΕΙ.Σ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 01/07/2024 και ώρα 14:00 έως 10/07/2024 και ώρα 14:00.

 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στην Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Ηπείρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τη Δευτέρα 1.7.2024 έως την Κυριακή 7.7.2024 και ώρα 23:59Πρόσκληση_ΠΕΠΠΣ_Ηπείρου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 για την απόσπαση στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου έως τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024.

 

Παράταση_προσθεσμίας_αιτήσεων

Έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση», όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2024-2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet, ενώ για αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής συμπλήρωσης πατήστε εδώ.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η συμπληρωματική προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Ενημέρωση_σχετικά_με_συμπληρωματική_προκήρυξη

Συμπληρωματική_προκήρυξη_ΑΔΑ_68ΗΧ6-4ΞΟ

Υποκατηγορίες