Γνωστοποιούμε ότι τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. 4245/15-09-2022 απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού τακτικού προϋπολογισμού.

 

 
Τροποποίηση_τοποθέτησης

 

Η ΔΔΕ Θεσπρωτίας γνωστοποιεί την απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες, στο πλαίσιο του Έργου: «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.


Απόφαση_τοποθέτησης_αναπληρωτών

Τροποποιήθηκε η με αριθμ. 4783/06-10-2022 απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, σχολικό έτος 2022-2023.


Τροποποίηση_τοποθέτησης_ΠΔΕ_978846ΜΤΛΗ-ΖΦΤ

kopipitasdde23c

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα, έκοψε η Δ.Δ.Ε.Θεσπρωτίας, σήμερα 6/2/2023.
Ο Διευθυντής, κος Μητσιώνης Βασίλειος ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Προέτρεψε, επίσης, το προσωπικό να ασκεί με ζήλο τα καθήκοντά του βελτιώνοντας συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

 

kopipitasdde23kopipitasdde23b

Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 18/01/2023, 08:00 έως την Παρασκευή 20/01/2023, 23:59.

 

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ:

Ανακοινοποίηση στο ορθό λόγω Υπηρεσιακών Μεταβολών των παρακάτω εκπαιδευτικών:

1) Καραγιαννόπολος Ιωάννης, κλ. ΠΕ80 και

2) Χατζόγλου Ελένη, κλ. ΠΕ07

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ(4)

dde thesp 2023