2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Πρακτικό αξιολόγησης.

Πρακτικό αξιολόγησης.

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ ΚΟΝΙΤΣΑ_ΜΑΪΟΣ_2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ_11-5-23

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ