Υ.Α._για_σχολικές_εκδρομές_20883-ΓΔ4_12-02-2020_Φ.Ε.Κ._456_τ._Β13-02-2020.pdf

Εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα

Μαθητικές εκδρομές - μετακινήσεις

Μαθητικές εκδρομές - μετακινήσεις στο εσωτερικό

1. Γενικές Οδηγίες

2. Ενημερωτικό σημείωμα μετακίνησης

3. Υπόδειγμα προκήρυξης εκδρομής

Μαθητικές εκδρομές - μετακινήσεις στο εξωτερικό (εκτός Erasmus+)

1. Διαβιβαστικό δικαιολογητικών

2. Αίτηση διευθυντή

3. Πράξη συλλόγου

4. Βεβαίωση διευθυντή

5. Υπόδειγμα προκήρυξης

6. Γενικές οδηγίες για μετακινήσεις στο εξωτερικό

Μετακινήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+

1. ΦΕΚ 625Β' 27.02.2020

2. Διαβιβαστικό - Υποβολή Δικαιολογητικών για Έγκριση Μετακίνησης

3. Αίτηση Έγκρισης Μετακίνησης Εκπαιδευτικού

4. Αίτηση Έγκρισης Μετακίνησης Διευθυντή

5. Αποδοχή Προγράμματος και Συγκρότηση Παιδαγωγικής Ομάδας

6. Πρακτικό Συλλόγου

7. Βεβαίωση Διευθυντή

 

Pin It