Υ.Α._για_σχολικές_εκδρομές_20883-ΓΔ4_12-02-2020_Φ.Ε.Κ._456_τ._Β13-02-2020.pdf

Μαθητικές εκδρομές - μετακινήσεις

Μαθητικές εκδρομές - μετακινήσεις στο εσωτερικό

1. Γενικές Οδηγίες

2. Ενημερωτικό σημείωμα μετακίνησης

3. Υπόδειγμα προκήρυξης εκδρομής

Μαθητικές εκδρομές - μετακινήσεις στο εξωτερικό (εκτός Erasmus+)

1. Διαβιβαστικό δικαιολογητικών

2. Αίτηση διευθυντή

3. Πράξη συλλόγου

4. Βεβαίωση διευθυντή

5. Υπόδειγμα προκήρυξης

6. Γενικές οδηγίες για μετακινήσεις στο εξωτερικό

Μετακινήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+

1. ΦΕΚ 625Β' 27.02.2020

2. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΓΙΑ-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΤΟ-ΠΛΑ

3. ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

4. ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

5. ΑΠΟΔΟΧΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΚΑΙ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ_ΟΜΑΔΑΣ

6.  ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΥΛΛΟΓΟΥ

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Pin It