ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΝΕΑ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΙΩΑΝΝΙΝΑ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ανακοινώνουμε εκ νέου την πρόσκληση, γιατί δεν στάλθηκε κάποια προσφορά μέχρι σήμερα, 11:30π.μ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Γ/ΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΚΠΕ_ΦΙΛΙΑΤΩΝ.docx