ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΕΠΑΛ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

kanalaki_1epaligoum