Προκήρυξη_2022Β_signed

Δ_Τ_ΝΕΑ_ΜΟΡΦΗ_Προκήρυξης_εξετ_2022Β

Πίνακας_περιοχών_εξέτασης

Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_περιόδου_Β_2022

Προδιαγραφές_Β_Περιόδου

Πίνακας_Ειδική_περίπτωση_-_Διευκολύνσεις

KPG_Manual_Candidate_2022

Pin It