Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά/Καλλιτεχνικά/ Εκκλησιαστικά/Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια) όλων των τάξεων σε όλη τη χώρα και στα Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

 

Έγκριση_λογοτεχνικού_διαγωνισμού

Προκήρυξη_λογοτεχνικού_διαγωνισμού

Pin It