Για το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πατήστε εδώ.


Pin It