Με την με αρ. πρωτ. 152424/A5/1-10-2019 (ΑΔΑ: 651Δ4653ΠΣ-ΜΛΓ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύχθηκαν οι Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ περιόδου 2019 (Νοέμβριος). Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 και η Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 2-10-2019 και διαρκεί έως και την Δευτέρα 14-10-2019. Η οριστικοποίηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις ίδιες ημερομηνίες, δηλαδή από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 15.00.


Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 15.00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τους υποψηφίους και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της αίτησής τους για να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Δείτε αναλυτικά:

  1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2019 Β
  2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
  3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
  4. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  5. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Pin It