Ανακοινώνεται ότι τα Πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2019 παρελήφθησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Θεσπρωτίας (ταχ. διεύθυνση: Ευροίας 1, 46100, Ηγουμενίτσα) στον 1ο όροφο:

  • Αυτοπροσώπως εφόσον είναι ενήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

  • Οι νόμιμοι κηδεμόνες εφόσον είναι ανήλικοι με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

  • Από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής,  με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

Pin It