Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ)Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Α’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021.

Προκειμένου να προβείτε στην έγκαιρη και ορθή οργάνωση της διαδικασίας των κατά τόπους Εξετάσεων, σας αποστέλλουμε τα εξής:

• Την με αρ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ) Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Α΄ 2021.

• Την με αρ. πρωτ. 49658/A5/29-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΡ046ΜΤΛΗ-ΞΣΙ) Εγκύκλιο Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Α΄ 2021.

• Πίνακα με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

• Πίνακα «Ειδική Περίπτωση – Διευκολύνσεις»

• Δελτίο Τύπου

• Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Α΄ περιόδου 2021.

• Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υποψηφίου για την υποβολή των αιτήσεων (pdf).

• Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υπαλλήλου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (pdf).

• Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ Α΄ περιόδου (pdf).

• Αρχείο Excel για τη συμπλήρωση των στοιχείων Εξεταστικών Κέντρων και λοιπά στοιχεία.

• Την με αρ. 27299/Α5/09-03-2021  Υ.Α. (Β’ 928).

• Την με αρ. 128821/Α5/25-09-2020 Υ.Α.(Β΄ 4265).

• Την με αρ. 73190/Α5/16-05-2019 Υ.Α. (Β’ 1702).

• Την με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612).

 

KPG_Egkiklios_2021A.pdf

kpg_a_2021.zip

 

Pin It