ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2021-2022

Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι στον ανωτέρω πίνακα εκπαιδευτικοί, να προσέλθουν μόνο την Τρίτη 7/12/2022 και ώρα 09:00  στα γραφεία της ΔΔΕ Θεσπρωτίας, για να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

Pin It