Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ:

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς:

α) τη σωστή εμφάνιση των μορίων των εκπ/κών Δήμου Αλεξάνδρας κλάδου ΠΕ02 και Γεωργούλα Δημήτριου κλάδου ΠΕ04.01, ύστερα από έλεγχο των αιτήσεων από το ΥΠΑΙΘ

β) τη σωστή εμφάνιση της οργανικής θέσης της εκπ/κού Χαντζιάρα Μαίρης Παρασκευής, ύστερα από ένστασή της, η οποία έγινε δεκτή.

γ) την αίτηση του εκπαιδευτικού Φασιά Γεώργιου κλάδου ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (3)

 

Pin It