Σας διαβιβάζουμε διευκρίνιση για την εγκύκλιο 38784/Δ1/20-03-2013.

 

Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Τμήμα Β?

 

Διευκρίνιση_εγκυκλίου_για_πενταετία.doc

Pin It