Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Οι αιτήσεις για 9.248 θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που:

  • έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν στην κατοχή τους Απολυτήριο και Πτυχίο ΕΠΑ.Λ ή ισότιμο

  • δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε πρόγραμμα μαθητείας

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητείας.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων είναι το 95% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Οι μαθητευόμενοι, κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», δικαιούνται 12 ημέρες Κανονική Άδεια και υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα.

Ο χρόνος ασφάλισης είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης αναβαθμίζουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες να απευθυνθύνονται στα ΕΠΑΛ της περιοχής τους.

Pin It