Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώθηκαν κάποιες διευκρινιστικές οδηγίες όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές. Οι υγειονομικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι, δεν θα σταλούν μαζί με την αίτηση=δήλωση, αλλά θα προσκομιστούν από τους υποψηφίους κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης για τις Προκαταρκτικές εξετάσεις. Διευκρινίζεται ότι όλες οι απαράιτητες υγειονομικές εξετάσεις θά πρέπει να είναι εσώκλειστες σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές σχολές ΕΔΩ

Η διευκρινιστική εγκύκλιος ΕΔΩ

Οι υγειονομικές Εξετάσεις ΕΔΩ.

Οι οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης ΕΔΩ

Pin It