Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 47/2013 του Δ.Σ.), ο Διευθυντής Σπουδών του υπουργείου Παιδείας Στ. Μερκούρης απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους   πίνακα με τις    αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013. Για την εγκύκλιο με το πίνακα  ΕΔΩ

Pin It