Ονομαστικός Πίνακας Υπεραριθμίες 2023

Μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων (με αίτηση), θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, καθώς και αίτηση δήλωσης προτίμησης.


Pin It