Το ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας με την υπ’ αριθ. 19/22-06-2023 πράξη του, τοποθετεί σε οργανικά κενά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς (από μετάθεση, βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση, διάθεση ΠΥΣΔΕ) μετά από αίτησή τους.

Οργανική_τοποθέτηση_εκπαιδευτικών


Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στις νέες οργανικές τους θέσεις στις 30/6/2023

Pin It