Για την απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τακτικού πατήστε εδώ.

Για την τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΠΔΕ πατήστε εδώ.

Για την τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τακτικού πατήστε εδώ.

 

 

Pin It