Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα αποτελέσματα της επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου ν. Θεσπρωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας, από Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015.

Συνημμένα:

  1. Συγκεντρωτικός πίνακας Εκλογικών Αποτελεσμάτων Σχολικών Μονάδων & ΕΚ 2015 Θεσπρωτίας για την Επιλογή Διευθυντών
  2. Τελικός πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

 

Pin It