Αξιότιμη κυρία Χουλιάρα,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας, λαμβάνοντας αφορμή από δυσάρεστα επαναλαμβανόμενα γεγονότα.

Αρχικά λοιπόν σας αναφέρουμε ότι γονείς έξι (6) εκ των δέκα (10) μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου στο μέσο της σχολικής χρονιάς 2012-2013 προσκόμισαν στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου βεβαιώσεις στις οποίες δήλωναν ως τόπο μόνιμης κατοικίας τους την Ηγουμενίτσα. Παρά τη Δήλωση περί αλλαγής μονίμου κατοικίας, οι συγκεκριμένοι μαθητές συνέχισαν να φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου, απ? όπου και αποφοίτησαν. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η εγγραφή των συγκεκριμένων μαθητών σε Γυμνάσια της Ηγουμενίτσας, αντί της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας, όπως ορίζει το Π.Δ. 104/79 σύμφωνα με το οποίο η κατανομή των μαθητών σε σχολικές μονάδες γίνεται με χωροταξικά κριτήρια, ώστε οι μαθητές να φοιτούν στο εγγύτερο σχολείο της μόνιμης κατοικίας τους, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση περί μονίμου κατοικίας κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

Δυστυχώς, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που θα σας παραθέσουμε ακολούθως, το προαναφερθέν γεγονός δε συμβαίνει για πρώτη φορά. Αποτελεί επαναλαμβανόμενη τακτική των τελευταίων περίπου 15 χρόνων, η οποία οδηγεί στην αφαίμαξη του δυναμικού του Γυμνασίου Νέας Σελεύκειας. Κατά το σχολικό έτος 1997-1998 οι φοιτώντες στο σχολείο μας μαθητές ανέρχονταν στους 176. Από το 2008 μέχρι και το σχολικό έτος 2011-2012 ο αριθμός τους κυμαίνονταν από 76 έως 84. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε παράνομες μετεγγραφές που χορηγούνται από Γυμνάσια της Ηγουμενίτσας, χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις από τους Διευθυντές των συγκεκριμένων σχολείων ( έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων περί μονίμου κατοικίας ), έτσι όπως ορίζεται από το Π.Δ. 104/79 και από την απόφαση χωροταξικής κατανομής των μαθητών σε σχολεία του νομού μας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της τακτικής παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών του Γυμνασίου Νέας Σελεύκειας, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής (Ν. Σελεύκεια, Παραπόταμος, Μαυρούδι κλπ).

Ορισμένες από τις συνέπειες αυτού του γεγονότος τις οποίες υφίσταται η εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινωνία είναι οι ακόλουθες:

  • Η υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, εφόσον ο συναγωνισμός των μαθητών μειώνεται και δημιουργείται η εικόνα ότι στο Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας φοιτούν αποκλειστικά μαθητές με χαμηλή επίδοση, ενώ οι «καλοί» μαθητές εγγράφονται ή μετεγγράφονται σε Γυμνάσια της πόλης.
  • Η υπερσυσσώρευση μαθητών στα σχολεία της πόλης η οποία δυσχεραίνει το έργο των συναδέλφων, καθώς συγκροτούνται τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, γεγονός που έχει σοβαρή επίπτωση στην πραγματοποίηση του επιστημονικού και παιδαγωγικού έργου.
  • Η απώλεια δυναμικού οργανικών θέσεων για συναδέλφους, δεδομένης της δυσχερούς κατάστασης που επικρατεί στον εκπαιδευτικό κλάδο.
  • Tέλος δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός της οικονομικής επιβάρυνσης του Δημοσίου που οφείλεται στην έκδοση μαθητικών δελτίων για την δωρεάν μετακίνηση από τον τόπο διαμονής των μαθητών στα Γυμνάσια της πόλης, ενώ υποτίθεται ότι αυτοί διαμένουν- όπως ψευδώς δηλώνουν-στην Ηγουμενίτσα.

Εν κατακλείδι σας γνωστοποιούμε ότι, κατόπιν επίμονων και επίπονων προσπαθειών, κατά το σχολικό έτος 2012-2013 παρατηρήθηκε αύξηση του μαθητικού δυναμικού του Γυμνασίου Νέας Σελεύκειας από 84 σε 104 μαθητές, με εμφανή τα θετικά αποτελέσματα. Επιθυμία μας είναι ο αριθμός των μαθητών κατά τα επόμενα έτη να αντιστοιχεί στα πραγματικά δεδομένα. Αυτό όμως θα καταστεί δυνατό μόνο εφόσον σταματήσουν οι παράνομες εγγραφές ? μετεγγραφές σε Γυμνάσια της πόλης.

Η σοβαρότητα του θέματος χρήζει άμεσης λύσης. Γι? αυτό το λόγο σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση για συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πριν τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (28/06/2013).

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Νέας Σελεύκειας

           Ο Διευθυντής

   Μπουτάσης Ελευθέριος

 

ΨΗΦΙΣΜΑ_ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_ΝΕΑΣ_ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ.doc

 

                                                                              

Pin It