ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ,

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Γ Α Ρ Δ Ι Κ Ι Ο Υ

Ταχ. Διευθ.   :   462 00 Γαρδίκι

Πληροφορίες :   Σιώζιος Ιωάννης

Τηλ.                :   2666 041243

Fax.                : 26660 41243

 

Θέμα: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ»

Παρακαλούμε τα γραφεία ταξιδιών και ΚΤΕΛ να μας αποστείλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 19-2-2015 και ώρα 11:00 την προσφορά τους για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 05/03/2015 αφού λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

    Για τη μετακίνηση:

Αριθμός μαθητών:20

Αριθμός συνοδών: δυο (2)

    2.Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου

Αντίγραφο άδειας οδήγησης οδηγού

Αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου

Αντίγραφο ελέγχου του ΚΤΕΟ

Βεβαίωση αριθμού θέσεων των λεωφορείων.

Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

    3.Πρόγραμμα επίσκεψης

08:15 Αναχώρηση από Γαρδίκι

12:00 Αναχώρηση από Ιωάννινα και επιστροφή

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Γαρδίκι 16/02/2015

                                                                                                                        Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας

                                                                                                                                    Σιώζιος Ιωάννης

Pin It