Προθεσμία υποβολής αίτησης: από 01/02/2023 έως και 14/02/2023

Τρόπος υποβολής: ηλεκτρονικά, στην εφαρμογή www.hcg.gr

 

 

Προκήρυξη_Λιμενικό_2023

Προκήρυξη_Λιμενικό_2023-24_Δημοσίευση

Pin It