Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή.


Προκήρυξη Αστυνομίας 2023

Προθεσμία_ΑΔΑ_62Η246ΜΤΛΗ-ΞΛ4

Προκήρυξη_Αστυνομία_2023-24_Περίληψη

Pin It