Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Ενημέρωση_από_ΥΠΑΙΘ_Πυροσβεστική

Προκήρυξη_εισαγωγής_Πυροσβεστική_2023

Προκήρυξη_Πυροσβεστική_2023-24_-_Περίληψη.pdf

Προκήρυξη_Πυροσβεστική_2023-24_-_Περίληψη.docx

Pin It