Προθεσμία υποβολής αίτησης : από 17.03 έως 27 Απριλίου 2023
Τρόπος υποβολής: ηλεκτρονικά Αίτηση αρχικά, στην εφαρμογή https://eisaen.hcg.gr και υποβολή στη συνέχεια σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. των δικαιολογητικών.

ΑΕΝ_2023-24_Δημοσίευση_ΔΔΕ

Προκήρυξη_εισαγωγής_ΑΕΝ_2023_ΑΔΑ_Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3

ΕΞΕ_-_32019_-_2023_-_Προκήρυξη_εισαγωγής_ΑΕΝ

Pin It