Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου με έδρα τη Λεμεσσό, ανακοινώνουν ότι οι υποψήφιοι Ελλαδίτες φοιτητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στα δύο αυτά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν Αίτηση εισδοχής μαζί με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τους, με συστημένη επιστολή με το Ταχυδρομείο, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 19 Ιουλίου 2013, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2013».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη προκήρυξη και όλες τις πληροφορίες για το θέμα αυτό.

Pin It