Ονομαστικός Πίνακας Υπεραριθμίες 2023

Μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων (με αίτηση), θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, καθώς και αίτηση δήλωσης προτίμησης.


Οργανικά_υπεραριθμίες_2023-2024

Θετική-Δήλωση-Υπεραριθμίας_2023-2024

ΠΥΣΔΕ_Θεσπρωτίας_665Ψ46ΜΤΛΗ-ΨΛΗ

Τροποποίηση_τοποθετήσεις αναπληρωτών τακτικού

Τροποποίηση_Τοποθέτηση_Τακτικού_ΩΜΙ446ΜΤΛΗ-ΜΚΗ

Τροποποίηση_Α_Γ_&_Ε_Φάση_07102022

Τροποποίηση_ΠΔΕ_ΨΛΞΝ46ΜΤΛΗ-ΧΜ4

ΣΜΕΑΕ_9ΛΔ046ΜΤΛΗ-8ΞΨ

ΜΝΑΕ_Ψ5ΙΥ46ΜΤΛΗ-7ΝΣ

ΠΔΕ_Β_Φάση_Ρ4ΛΧ46ΜΤΛΗ-ΥΘΦ

Τροποποίηση_Α_Φάση_Δ_Φάση_Διαθέσεων_ΔΔΕ_Θεσπρωτίας

Τροποποίηση_Απόφαση_Τοποθέτησης-Α_φάση-ΠΔΕ_9Φ6646ΜΤΛΗ-ΡΓΧ

Τροποποίηση_Β_φάση_και_Γ_φάση_Διαθέσεις_ΔΔΕ_Θεσπρωτίας

Α_ΦΑΣΗ_ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ_ΔΔΕ_ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διευθυντές_Σχ._Μονάδων_6ΤΞΦ46ΜΤΛΗ-ΩΒ6

Διευθυντής_Εσπ_ΕΠΑΛ_69ΕΣ46ΜΤΛΗ-Ω7Ν