Το ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας με την υπ’ αριθμ. 19/22-06-2023 πράξη τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας για το διάστημα της καλοκαιρινής περιόδου (από 01/07/2023 έως 31/08/2023)Διάθεση_ΠΥΣΔΕ_καλοκαιρινή_περίοδος

Το ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας με την υπ’ αριθ. 19/22-06-2023 πράξη του, τοποθετεί σε οργανικά κενά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς (από μετάθεση, βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση, διάθεση ΠΥΣΔΕ) μετά από αίτησή τους.

Οργανική_τοποθέτηση_εκπαιδευτικών


Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στις νέες οργανικές τους θέσεις στις 30/6/2023

Το ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας καλεί τους εκπαιδευτικούς των οποίων η αίτηση δεν ικανοποιήθηκε, τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση, καθώς και τυχόν υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης, έως και τη Δευτέρα 5-6-2023 και ώρα 12:30.

Εναπομείναντα_οργανικά_κενά_για_τοποθέτηση

Αίτηση_τοποθέτησης_2023-2024

 

Το ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας με την υπ’ αριθμ. 18/26-05-2023 πράξη τοποθετεί σε οργανικά κενά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς (από μετάθεση, βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση, διάθεση ΠΥΣΔΕ) μετά από αίτησή τους.

 

 

Ανακοίνωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών 2023-2024

 

Ονομαστικός Πίνακας Υπεραριθμίες 2023

Μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων (με αίτηση), θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, καθώς και αίτηση δήλωσης προτίμησης.


Οργανικά_υπεραριθμίες_2023-2024

Θετική-Δήλωση-Υπεραριθμίας_2023-2024

ΠΥΣΔΕ_Θεσπρωτίας_665Ψ46ΜΤΛΗ-ΨΛΗ

Τροποποίηση_τοποθετήσεις αναπληρωτών τακτικού

Τροποποίηση_Τοποθέτηση_Τακτικού_ΩΜΙ446ΜΤΛΗ-ΜΚΗ

Τροποποίηση_Α_Γ_&_Ε_Φάση_07102022

Τροποποίηση_ΠΔΕ_ΨΛΞΝ46ΜΤΛΗ-ΧΜ4

ΣΜΕΑΕ_9ΛΔ046ΜΤΛΗ-8ΞΨ

ΜΝΑΕ_Ψ5ΙΥ46ΜΤΛΗ-7ΝΣ

ΠΔΕ_Β_Φάση_Ρ4ΛΧ46ΜΤΛΗ-ΥΘΦ

Τροποποίηση_Α_Φάση_Δ_Φάση_Διαθέσεων_ΔΔΕ_Θεσπρωτίας

Τροποποίηση_Απόφαση_Τοποθέτησης-Α_φάση-ΠΔΕ_9Φ6646ΜΤΛΗ-ΡΓΧ

Τροποποίηση_Β_φάση_και_Γ_φάση_Διαθέσεις_ΔΔΕ_Θεσπρωτίας